Fortrydelsesret for forbrugere og brugere

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for en periode på 14 kalenderdage uden behov for begrundelse.

Fortrydelsesfristen udløber 14 kalenderdage fra den dag, du eller en tredjepart for du har angivet, bortset fra transportøren, erhvervet væsentlig besiddelse af varerne.

For at udøve fortrydelsesretten skal du give os besked på

  • HR International Consulting ApS - Calle encrucijada Nº 10 - 18200 Maracena - GRANADA-
  • E-mail: admin@cosmetico.dkdin beslutning om at fortryde kontrakten gennem en utvetydig erklæring (for eksempel et brev sendt med post, fax eller e-mail).

For at overholde fortrydelsesfristen , er det nok, at meddelelsen vedrørende din udøvelse af denne ret sendes inden den tilsvarende periode udløber gennem en utvetydig erklæring (for eksempel et brev sendt med post eller e-mail). Du kan bruge den modelfortrydelsesformular, der er tilgængelig her, selvom brugen ikke er obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det nok, at meddelelsen vedrørende din udøvelse af denne ret sendes inden den tilsvarende periode udløber

Konsekvenser af tilbagetrækning

I tilfælde af fortrydelse fra din side, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsmetode end den billigste almindelige levering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 kalenderdage fra den dato, hvor vi er informeret om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Vi vil fortsætte med at foretage tilbagebetalingen ved hjælp af det samme betalingsmiddel, som du brugte til den indledende transaktion, medmindre du udtrykkeligt har angivet andet; Under alle omstændigheder vil du ikke få nogen udgifter som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne, eller indtil du har fremlagt bevis for returnering, afhængigt af hvilken betingelse, der er opfyldt først.

Du skal returnere eller levere varerne direkte til os eller til HR International Consulting ApS Starupgardvej 10 - 7840 Højslev Danmark uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 kalenderdage fra datoen for modtagelse af de aftalte varer, hvorpå du meddeler os din beslutning om at fortryde kontrakten. Fristen vil blive betragtet som opfyldt, hvis du returnerer varerne, inden fristen er udløbet. Du skal afholde de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Det anslås, at de nævnte omkostninger beløber sig til maksimalt ca. 25 euro.

Du vil kun være ansvarlig for værdifaldet af varerne som følge af anden håndtering end den, der er nødvendig for at fastslå arten, karakteristika og driften af varerne.

Undtagelser fra fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten vil ikke være gældende for kontrakter, der henviser til:

  • Udbuddet af varer, hvis pris afhænger af udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke kan kontrollere, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.
  • Levering af varer fremstillet i henhold til forbrugerens og brugerens specifikationer eller tydeligt personliggjort.
  • Levering af varer, der kan forringes eller udløbe hurtigt.
  • Levering af forseglede varer, der ikke er egnet til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og som er blevet lukket efter levering.
  • Levering af varer, der efter deres levering og under hensyntagen til deres art er blevet blandet uadskilleligt med andre varer.
  • Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvis pris er aftalt ved salgskontraktens indgåelse, og som ikke kan leveres før 30 dage, og hvis reelle værdi afhænger af markedsudsving, som arbejdsgiveren ikke kan kontrollere.< /li>
  • Levering af forseglede lyd- eller videooptagelser eller forseglede computerprogrammer, som er blevet lukket af forbrugeren og brugeren efter levering.
  • Levering af dagspresse, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementskontrakter for levering af sådanne publikationer.